Rideterapeut I Horse & Humanship

Rideterapi i dit terapeutiske arbejde

Du er uddannet til at udføre psykoterapi, og ønsker at lære, hvordan hesten kan blive din guide i dit terapeutiske arbejde. Du kan være psykolog, psykoterapeut eller psykiater.

Vi bygger uddannelsen op ud fra et ligeværdigt samarbejde med hestene, og vi tager udgangspunkt i ny viden om, hvordan hestene er i stand til at opfange informationer fra menneskene, blandt andet via mikro-kropssprog og resonans.

Du lærer om heste og menneskers nervesystemer og hvordan du kan forstå og oversætte de informationer hestene giver, til dine klienter. Du lærer hvordan hesten kan guide dig og dine klienter til, på nænsom vis at åbne til dybere lag end dem, vi kan tale os til.

Den måde, vi kommunikerer med hestene på ved at komme i kontakt med vores egen indre lead, giver os en unik mulighed for med klienterne at arbejde med selvforståelse og selvværd.

Vi må vi lære at lytte til den visdom, der ligger i vores krop og derfor er intuition en vigtig grundpille i vores arbejde. Derfor er det også naturligt, at vi undersøger og udvikler vores egen intuition og lærer, hvordan vi kan skabe en ramme for, at mennesker tør stole på sig selv og det, de mærker. På denne måde arbejder vi med det hele menneske, hvor hoved og krop arbejder sammen.

Du tagerførst basis modulerne med hesten som ressource 1-5
Herefter fire Rideterapeutiske Moduler
Senere kan du tage 2 advanced moduler, hvor du går i mesterlære. Bringer dine egne klienter til supervision hos os og du deltager i følordning på basismodulerne.

Som terapeut er det vigtigt at være i stand til at se, fornemme, mærke og høre, hvad du, hesten og dine klienter har brug for.

Når du er sammen med klienter og heste, må du kunne være neutral, se klart og ikke blive ramt af egne projektioner. Vejen til dine klienters blokeringer vækker også resonans i dig. Derfor er du nødt til at gå vejen selv.

Hesten fortæller os, hvad vi har brug for at vide. Det kræver af os, at vi kan møde op uden planer, projekter eller ambitioner og uden at vide, hvor det ender. Kun dér vil vi kunne se vejen. Du må derfor udvikle din intuition og lære at stole på den. Du må lære at stå tillidsfuldt i det åbne i dine terapisessioner.

Du vil blive støttet til at udvikle dine evner til at forstå og kommunikere med heste og mennesker og anvende din viden i dit terapeutiske virke.

Uddannelsescertificat Horse & Humanship

Efter gennemført uddannelse får du et certifikat og kan kalde dig Hesteguidet Terapeut. Når du er uddannet hos Horse & Humanship®, kan du arbejde med de klienter og problemstillinger som din grunduddannelse kvalificerer dig til – nu Med Hesten som Guide.

Uddannelsen giver adgang til optagelse i Rideterapeutforeningen.

Datoer: se under praktiske informationer

Se uddannelsens moduler i moduloversigten –  klik her.

This post is also available in: English