Uddannelsen

Med Hesten som Guide

For at understøtte et voksende behov for, på en forsvarlig måde at integrere heste i arbejdet med mennesker, har vi i samarbejde med rideterapeutforeningen skabt rideterapeut uddannelsen – Med Hesten som Guide.

Er du seriøs og forstår at arbejdet med heste og mennesker kræver fordybelse, engagement og viden, så ved du, at du må gå vejen selv. Dine kvaliteter og dine erfaringer lægger grunden for, at du kan arbejde på din unikke måde med hesten som guide.

Arbejdet med dig selv og hestene i løbet af uddannelsen, kræver masser af træning og tid til integration. Derfor er tiden mellem modulerne vigtig og uddannelsen tager ca 15 måneder. Det er vores erfaring at det er nødvendigt med et dybt personligt arbejde, for at kunne optage den læring, det kræver at kunne have med heste og mennesker at gøre på denne ligeværdige måde.

Hvad lærer du i løbet af uddannelsen

Vi bygger uddannelsen op ud fra et ligeværdigt samarbejde med hestene. Udgangspunktet tager vi i ny viden om, hvordan hestene er i stand til at opfange informationer fra menneskene, blandt andet via mikro-kropssprog og resonans.

Du lærer om heste og menneskers nervesystemer og hvordan du kan forstå og oversætte de informationer hestene giver. Du vil få en perlerække af praktiske øvelser, som du kan sætte i spil, når du arbejder med heste og mennesker, som en ramme for udvikling i tryghed, tillid, autenticitet, kærlighed og kraft.

Du lærer hvordan grounding og centrering kan bruges i dit arbejde, og du lærer hvorfra du kan hente forskellige ressourcer i dig selv og i dine omgivelser. Vi arbejder med at kunne stå i sig selv, og være åben for, hvad end der kommer, for at kunne sætte ind med det, der er brug for i det enkelte øjeblik.

Vi undersøger hvordan motivation i både heste og mennesker kan udfolde sig. Vi udforsker det emotionelle univers, som vi har til fælles med hestene. Vi lærer, hvordan vi finder forbindelse med hesten, uden at have fysisk kontakt til den, og hvad der opstår, når vi er i kontakt.

Intuition er en vigtig grundpille i arbejdet med hesten som guide. Derfor er det også naturligt at vi undersøger og udvikler vores egen intuition og lærer, hvordan vi kan skabe en ramme for, at mennesker tør stole på sig selv og det de mærker.

For at dette kan udfolde sig må vi lære at lytte til den visdom, der ligger i vores krop, så vi kan få hoved og krop til at hænge sammen. Vi bliver guidet af hesten, til at stole på vores krop og vi arbejder med at åbne for kroppen blandt andet via vores sanser. Vores uddannelse er unik i forhold til at forstå, hvordan hesten kan guide os. Det er meget mere end spejlinger og det åbenlyse kropssprog, vi bliver ledt på sporet af. Denne form for kommunikation mellem heste og mennesker kan kun foregå, hvis vi er åbne for vores intuition og sanser med kroppen.

Undervisningen

Uddannelsen er delt op i moduler, og vi har beskrevet indholdet under hver enkelt modul. Hvis vi skal være tro mod den måde vi arbejder på med hesten som guide, er det ikke muligt at sætte lineære rammer for undervisningen. Vi må også sætte os selv i spil som undervisere, stå i det åbne og arbejde med, hvad der end byder sig. Derfor er modulernes indhold vejledende og aldrig det samme fra hold til hold.

Merit

Hvis man har taget True Lead forløbet i True Lead Academy, kan man få merit for en del af modulerne. Se hvilke moduler, under uddannelsens praktiske informationer.

This post is also available in: English