Educations with Horses as Guide

About the eductions

I samarbejde med rideterapeutforeningen sætter vi flere uddannelser i værk for at understøtte et voksende behov for at kvalificere sig til, på en forsvarlig måde for både heste og mennesker, at kunne integrere heste i arbejdet med mennesker.

Er du seriøs og forstår at arbejdet med heste og mennesker kræver fordybelse, engagement og viden, så ved du, at du må gå vejen selv. Dine kvaliteter og dine erfaringer lægger grunden for, at du kan arbejde på din unikke måde med hesten som guide.

Arbejdet med dig selv og hestene i løbet af uddannelserne, kræver masser af træning og tid til integration – derfor er tiden mellem modulerne vigtig og uddannelserne varer mellem 12 og 18 måneder. Det er vores erfaring at det er nødvendigt med et dybt personligt arbejde, for at kunne optage den læring, det kræver at kunne have med heste og mennesker at gøre på denne ligeværdige måde.

Hvad lærer du i løbet af uddannelsen
Vi bygger uddannelserne op ud fra et ligeværdigt samarbejde med hestene, og vi tager udgangspunkt i ny viden om, hvordan hestene er i stand til at opfange informationer fra menneskene, blandt andet via mikro-kropssprog og resonans.

Du lærer om heste og menneskers nervesystemer og hvordan du kan forstå og oversætte de informationer hestene giver. Du vil få en perlerække af praktiske øvelser, som du kan sætte i spil, når du arbejder med heste og mennesker, som en ramme for udvikling i tryghed, tillid, autencitet og kærlighed.

Du lærer hvordan grounding og centrering kan bruges i dit arbejde, og du lærer hvorfra du kan hente forskellige ressourcer i dig selv og i dine omgivelser. Vi arbejder med at kunne stå i sig selv, og være åben for, hvad end der kommer, for at kunne sætte ind med det, der er brug for i det enkelte øjeblik.

Vi undersøger forskellige læringsstile og hvordan motivation i både heste og mennesker kan udfolde sig. Du vil lære hvordan du kan finde forbindelse med hesten, uden at have fysisk kontakt til den. Du vil opleve, hvad der kan opstå, når vi er i kontakt.

Intuition er en vigtig grundpille i arbejdet med hesten som guide. Derfor er det også naturligt at vi undersøger og udvikler vores egen intuition og lærer, hvordan vi kan skabe en ramme for, at mennesker tør stole på sig selv og det de mærker.

For at dette kan udfolde sig må vi lære at lytte til den visdom, der ligger i vores krop, så vi kan få hoved og krop til at hænge sammen. Vi bliver guidet af hesten, til at stole på vores krop og vi arbejder med at åbne for kroppen blandt andet via vores sanser. Vores uddannelser er unikke i forhold til at forstå, hvordan hesten kan guide os. Det er meget mere end spejlinger og det åbenlyse kropssprog, vi bliver ledt på sporet af. Denne form for kommunikation mellem heste og mennesker kan kun foregå, hvis vi er åbne for vores intuition og sanser med kroppen.

Undervisningen
Uddannelserne er delt op i moduler, og vi har beskrevet indholdet under hver enkelt modul. Hvis vi skal være tro mod den måde vi arbejder på med hesten som guide, er det ikke muligt at sætte lineære rammer for undervisningen. Vi må også sætte os selv i spil som undervisere, stå i det åbne og arbejde med, hvad der end byder sig. Derfor er modulernes indhold vejledende og aldrig det samme fra hold til hold.

Merit
Hvis man har taget Lead 1 og/eller 2 i True Lead Academy, kan man få merit for disse moduler på  uddannelsen. Man er også velkommen til at tage modulerne igen, så man følges med sit hold hele vejen, men det er altså ikke et krav.
Hvis man har taget True Lead Uddannelsen i True Lead Academy, kan man få merit for en del af modulerne, som det fremgår af moduloversigten. Der er allerede 8 True Lead uddannede, der påbegynder deres videreuddannelser i Horse & Humanship dette efterår.

Det betyder at vi til foråret uddanner de første Hesteguidede Terapeuter, og Rideterapeuter samt Lærings- og Aktivitets Terapeuter Med Hesten som Guide. Hold da op, hvor vi glæder os.

Datoer for True Lead meritter:

5-6 sept. 2018       – Anatomi og fysiologi i samspil mellem hest og rytter med Claus Toftgaard

7-9 nov. 2018        – Læring, motivation og emotioner

20. marts 2019     – Kontakt og sikkerhed

21-22 marts 2019  – Med Hesten som Guide 1

1-3 maj 2019          – Med Hesten som Guide 2

3. maj 2019            –  Supervision
24. maj 2019          –  Eksamen

Datoer for opstart af nyt hold i marts 2019:

2019

Fælles moduler for alle 3 uddannelser
7-8 marts     – Lead 1
4-5 april       – Lead 2
13-14 maj     – Anatomi og fysiologi i samspil mellem hest og menneske med Claus Toftgaard
5-6-7 juni     – Læring, motivation og emotioner
27-28 juni    – Kontakt Med Hesten som Guide 1
8-9-10 aug.  – Kontakt og sikkerhed samt Kontakt med Hesten som Guide 2
5-6 sept.       – Kraft 1
10-11 okt.     – Kraft 2
7-8-9 nov.    – Med Hesten som Guide intro

2020

Rideterapeuter samt Lærings- og Aktivitets Terapeut
23-24 jan.    – Med Hesten som Guide 1
5-6-7 marts  – Med Hesten som Guide 2
2-3 april        – eksamen

Hesteguidet Terapeut
30-31 jan.      – Hesteguidet Terapi 1
19-20 marts  – Hesteguidet Terapi 2
30 april-1 maj  – Hesteguidet Terapi 3
18-19 juni      – Hesteguidet Terapi 4
6-7 aug.         – Hesteguidet Terapi 5
3-4 sept.        – eksamen

This post is also available in: Danish