Eksamen

Du skal vise en individuel session med en klient og en eller flere heste. Efter sessionen vil du blive spurgt om at gøre rede for hvordan du arbejdede med klient og hest, f.eks. hvilke signaler fra hesten du brugte samt hvilke centrale temaer, klienten fik kontakt med.

Tilstede under eksamen er Marianne, Dorte og en ekstern censor. Du bestemmer, om dine medstuderende må se med.

Når du går op til eksamen vil du have prøvet at arbejde i andres påsyn mange gange, så situationen vil være kendt for dig.
Vi afrunder uddannelsen med en eksamen, for at signalere, at vi ønsker, at terapeuter uddannet hos Horse & Humanship er i stand til at levere professionelt og autentisk arbejde i andres påsyn. At vi har modet til at være synlige og lade andre have meninger om vores arbejde. At vi vokser og nysgerrigt lærer af enhver situation.

Praktisk om eksamen

Vi finder klienter der har lyst til at hjælpe os med eksamen.
Ved afslutning af din eksamen får du et diplom og ret til at kalde dig, din egen profession med Hesten som Guide.

Ved endt uddannelse til Hesteguidet Terapeut eller Rideterapeut, kan du blive medlem af Rideterapeutforeningen.

Hesteguidet terapeut

Klik her for at komme tilbage til
oversigten over uddannelsens
indhold og kurser

Rideterapeut

Klik her for at komme tilbage til
oversigten over uddannelsens
indhold og kurser