Kraft 1

Mange af de mennesker vi vil komme til at arbejde med, kommer til os fordi de har en oplevelse af at have mistet deres kraft. Derfor lægger vi vægt på at få en bredere forståelse af begrebet kraft.

Vi har alle en personlig kraft, som gennemstrømmer os. En kraft, som vi bruger og kender og som ligger først for. Det er dog ikke altid hensigtsmæssigt at bruge den samme kraftressource i alle situationer.
På kurset introducerer vi til forskellige kraftressourcer, som vi vil kunne lade os inspirere af i vores dagligdag og i vores omgang med hestene. Vi lader os inspirere af naturens elementer: Jord, ild, luft og vand, og vi vil i samspil med hestene forstå vigtigheden af at kende alle 4 elementer for at kunne sætte dem i spil på rette tidspunkt.

Når vi står overfor forskellige udfordringer med os selv eller vores heste, giver vi ofte vores kraft væk i forsøget på at løse en udfordring. Når vi lærer naturens kræfter at kende, vil vi i højere grad kunne finde modet til at blive stående i os selv og vide hvilken kraft, der er brug for i de enkelte øjeblikke.

Dette perspektiv og arbejdet med kraft er essentiel, for at kunne give vores klienter erfaring med at kunne stå i sig selv.

Praktisk om modulet

På modulet er der både teori, praksis med hest, individuel undervisning med hest og simuleringsøvelser.
Vi anvender hestene på stedet. Det meste af arbejdet foregår udendørs, så du skal medbringe masser af praktisk tøj til al slags vejr, da vi pt ikke har indendørs faciliteter til arbejdet med hest.

Efter modulet forventer vi at den enkelte arbejder med stofområdet og vi giver en opgave, som arbejdes med og afleveres inden næste modul.