Kontakt 1

Vi ser kontakt som indgangsvinklen til alt samarbejde. Når vi gerne vil i kontakt med heste, må vi som udgangspunkt være i kontakt med os selv. Vi må lære at være tilstede med præcis den, vi er. Hvis vi prøver at forstille os og lade som om, vi f.eks er ovenpå og glade, mens vi i virkeligheden er trætte og lidt triste, så mister vi troværdigheden. Hestene ser bag om vores facade og forholder sig til det, de mærker inde fra os.

Når vi står ved og giver udtryk for, hvordan vi har det i nuet, kan vi afstemme vore aktiviteter med hesten, så vi ikke presser processen ud, hvor vi i virkeligheden ikke magter at være. Vi kan med autenticitet åbne os for den mængde af informationer, som vi lige nu er istand til at arbejde med. Vi kan sanse både indre og ydre stimuli og åbne op for flere forskellige måder at kommunikere med hesten på.

Vi vil forstå hvad resonans er og kan bruges til, ved at lege med musik, stemmer, bevægelse, berøring, intuition, energi, frekvens, lyde, spejling, personligt rum og afstand. På den måde vil vi hver især begynde at finde ind til vores egen særlige måde at oversætte, hvad hesten fortæller.

Praktisk om modulet

På modulet er der både teori, praksis med hest, individuel undervisning med hest og simuleringsøvelser.
Vi anvender hestene på stedet. Det meste af arbejdet foregår udendørs, så du skal medbringe masser af praktisk tøj til al slags vejr, da vi pt ikke har indendørs faciliteter til arbejdet med hest.

Efter modulet forventer vi at den enkelte arbejder med stofområdet og vi giver en opgave, som arbejdes med og afleveres inden næste modul.