Eksamen

Du skal vise en individuel session med en klient og en eller flere heste. Efter sessionen vil du blive spurgt om hvilke signaler fra hesten(e), du tog op og arbejdede med, samt hvilke centrale temaer, klienten fik kontakt med. Du vil blive bedt om at gøre rede for, hvordan du vil fortsætte et eventuelt forløb for den pågældende klient.

Tilstede under eksamen er Marianne, Dorte og en ekstern censor. Du bestemmer, om dine medstuderende må se med.

Når du går op til eksamen vil du have prøvet at arbejde i andres påsyn mange gange, så situationen vil være kendt for dig.
Vi afrunder uddannelsen med en eksamen, for at signalere, at vi ønsker, at terapeuter uddannet hos Horse & Humanship er i stand til at levere professionelt og autentisk arbejde i andres påsyn. At vi har modet til at være synlige og lade andre have meninger om vores arbejde. At vi vokser og nysgerrigt lærer af enhver situation.

Praktisk om eksamen

Afslutning af din eksamen giver dig et diplom til at blive certificeret som din egen titel med Hesten som Guide:

  • Hesteguidet Terapeut/Psykolog
  • Rideterapeut
  • Lærings- og Aktivitets Instruktør

Ved endt uddannelse til Hesteguidet Terapeut eller Rideterapeut, kan du blive medlem af Rideterapeutforeningen.

Dato

Hold 2020
Datoer kommer snarest

(Du har mulighed for at modtage Supervision inden du tager din eksamenlæs mere om det her)

Hesteguidet terapeut

Klik her for at komme tilbage til
oversigten over uddannelsens
indhold og kurser

Rideterapeut

Klik her for at komme tilbage til
oversigten over uddannelsens
indhold og kurser